उदयपुरको सबैभन्दा जेठो क्याम्पस, त्रियुगा जनता वहुमुखी क्याम्पस मोतिगडा